Ειδήσεις για τη βιομηχανία

Συνηθισμένα σφάλματα του συστήματος μετάδοσης αυτοκινήτων

2021-07-12
(1) Άβολη περιστροφή του άξονα
Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν πολλές καταστάσεις στα βαριά μηχανήματα και τα οχήματα της χώρας μου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οδήγησης. Τα τιμόνια αυτών των βαρέων μηχανημάτων έχουν ορισμένες δυσκολίες και προκλήσεις. Όταν γυρίζουν συνεχώς, είναι πιθανό να εμφανιστούν στο τιμόνι. Είναι πιο βαρύ και δύσκολο να ελεγχθεί και ο οδηγός είναι πολύ επίπονος κατά τη λειτουργία του τιμονιού και δεν είναι εύκολο να επιστρέψει στη σωστή κατάσταση και προβλήματα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά προβλήματα και αιτίες που προκαλούνται από το βαρύ τιμόνι των αξόνων των βαρέων οχημάτων. Μπορεί να προκληθεί από τη βλάβη του βραχίονα της άρθρωσης του τιμονιού, ή από το πρόβλημα του ρουλεμάν ώσης του κόμπου του τιμονιού, ή ακόμη και από άλλους διαφορετικούς τύπους. Αιτίες και προβλήματα. Επομένως, στη συγκεκριμένη διαδικασία οδήγησης ενός αυτοκινήτου, αυτού του είδους τα προβλήματα και οι αστοχίες ασφάλειας είναι συχνά επιρρεπείς να εμφανιστούν. Μόλις εμφανιστούν, θα πρέπει να διεξαχθούν πιο επαγγελματικές και λεπτομερείς κρίσεις και επιθεωρήσεις από πιο επαγγελματίες τεχνικούς και χειριστές για να βρεθεί το πρόβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν περαιτέρω οι εργασίες συντήρησης και χειρισμού του τιμονιού του αυτοκινήτου
(2)Μετάδοσηδιαταραχή και παράλειψη
Αυτό το είδος της κατάστασης και του προβλήματος είναι πολύ πιθανό να συμβεί αφού το αυτοκίνητο είναι σε ταχύτητα όταν το αυτοκίνητο είναι σε ταχύτητα, ή δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της αλλαγής ταχυτήτων του οδηγού και δεν είναι εύκολο να αλλάξει σε πιο κατάλληλο. Για την απαιτούμενη ταχύτητα, είναι εύκολο να υποχωρήσετε ακόμη και μετά τη λειτουργία βάρδιας. Η αιτία αυτού του προβλήματος οφείλεται κυρίως στα ζητήματα ασφάλειας και τις βλάβες του μοχλού αλλαγής ταχυτήτων και του άξονα εξόδου. Η απόδοση οδήγησης ενός αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσει άμεσα την προσωπική και περιουσιακή ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών. Αν υπάρχει έναμετάδοσηβλάβη ασφάλειας αλλαγής ταχυτήτων και ταχύτητας κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου στον αυτοκινητόδρομο, μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία οδήγησης. Η ασφάλεια και η σταθερότητα του συστήματος αποτελεί μεγάλη απειλή για το σχετικό προσωπικό.
(3) Απόκλιση άξονα του οχήματος κατά την ευθεία οδήγηση
Κατά τη διάρκεια της ασφαλούς οδήγησης βαρέων οχημάτων, ο οδηγός πρέπει να ελέγχει σταθερά το τιμόνι, ώστε να μπορεί να τρέχει και να οδηγεί με ασφάλεια και κανονικότητα. Εάν εμφανιστεί κάποια χαλάρωση όταν το τιμόνι ελέγχεται κατά λάθος, το όχημα βαρέως τύπου μπορεί να υπάρχει Θα υπάρξει μια κατάσταση απόκλισης σε ευθεία γραμμή, η οποία είναι πολύ δυσμενής για την ομαλή χρήση του οχήματος από τον οδηγό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τέτοια προβλήματα και καταστάσεις. Χωρίς πιο επαγγελματική και εξειδικευμένη παρακολούθηση της ασφάλειας, δεν μπορούν να κριθούν εύκολα, ειδικά η διαφορά στις γωνίες καμπίνας των αριστερών και δεξιών τροχών του οχήματος και η συντήρηση και ρύθμιση των ρουλεμάν των μπροστινών τροχών. Ανεπαρκείς συνθήκες κ.λπ.
Ασταθής οδήγηση υπάρχει στην οδήγηση αυτοκινήτων στον αυτοκινητόδρομο
Προς το παρόν, η κατάσταση της κυκλοφορίας στη χώρα μας είναι πολύ περίπλοκη και ποικίλη. Η συχνότητα και το πλάτος της χρήσης αυτοκινητοδρόμων από οχήματα είναι πολύ μεγάλα, ενώ οι απαιτήσεις και τα πρότυπα για την ταχύτητα και τους κραδασμούς των οχημάτων ασφαλούς οδήγησης βελτιώνονται και προοδεύουν συνεχώς. Ωστόσο, πολλά οχήματα που παράγονται στη χώρα μας ενδέχεται να έχουν προβλήματα και συνθήκες δόνησης άξονα κατά την ασφαλή οδήγηση αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή μπορεί να προκύψει ασταθής οδήγηση, ταλάντωση και ασταθής λειτουργία του τιμονιού του οχήματος. Μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα με την ασφάλεια και την ποιότητα των ελαστικών του αυτοκινήτου και τη φθορά της ρουλέτας του αυτοκινήτου. Μια τέτοια κατάσταση θα φέρει πολύ ισχυρά προβλήματα ασφάλειας σε ολόκληρη τη διαδικασία οδήγησης. Ταυτόχρονα, όταν το όχημα οδηγεί, υπάρχει η κατάσταση της ταλάντευσης του άξονα χαμηλής ταχύτητας, η οποία είναι η κατάσταση της ταλάντευσης χαμηλής ταχύτητας, δηλαδή όταν η βαριά ατμομηχανή κατεβαίνει γραμμικά και αργά κατά τη συνεχή οδήγηση, είναι εύκολο να εμφανιστεί το όχημα κουνιέται και η κατεύθυνση είναι ανακριβής. Η κατάσταση, ειδικά όταν το αυτοκίνητο στρίβει, μπορεί μόνο να ολοκληρώσει τη λειτουργία στροφής εκτελώντας μεγαλύτερη λειτουργία περιστροφής τιμονιού. Ο δυνητικός κίνδυνος για την ασφάλεια είναι πολύ σοβαρός και πιθανότατα είναι ο μεταβατικός βραχίονας του οχήματος και ούτω καθεξής. Τα προβλήματα και οι συνθήκες των εξαρτημάτων πρέπει να ελέγχονται και να ελέγχονται από πιο επαγγελματικό προσωπικό.